Mijn broer zegt dat ik te veel over Amerika klag. Hij zal zeker denken dat ik een traitor ben wanneer ik in het Nederlands schrijf dat ik de inburgeringsexamens doe.

I posted this in November 2020 during week 2436.

For more, you should follow me on the fediverse: @hans@gerwitz.com