Noted on

…om de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25 procent terug te dringen ten opzichte van 1990 definitief in stand blijft.

A functioning government holds itself accountable to honor commitments.